سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هر کس برادری خدایی را از دست بدهد، گویی شریف ترینِ اعضای خود را از دست داده است . [امام علی علیه السلام]